Search
Close this search box.

Početak promjene načina prikupljanja i odvoza otpada – pilot projekt Čara

24. kolovoza 2023.

KTD Hober d.o.o. već neko vrijeme intenzivno radi na pripremi za implementaciju zakonski propisanog te gradskom Odlukom ustanovljenog načina i uvjeta  pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule.

Člankom 1. citirane Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule od  20. ožujka 2023. godine određeno je da se komunalni otpad sakuplja putem spremnika od pojedinog korisnika javne usluge  na lokaciji obračunskog mjesta korisnika.

Dijelom bespovratnim sredstvima putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dijelom vlastitim sredstvima, KTD Hober d.o.o., kao pružatelj javne usluge, osigurao je besplatne spremnike za individualno prikupljanje otpada za sve korisnike na području Grada Korčule.

Obzirom na veličinu projekta i zahtjevnost provedbe prelaska na nov način prikupljanja komunalnog otpada donesena je odluka o etapnoj provedbi.

Činjenica da su na području Mjesnog odbora Čara  prije nekoliko godina podijeljene kante za odvajanje otpada (plave kante za papir i žute kante za plastiku) prevagnula je u odluci da se upravo tamo započne podjela zelenih kanti za miješani otpad.

Što se tiče odluke o vremenu početka zamjene, kraj kolovoza odabran je zbog obima posla koji treba obaviti do kraja kalendarske godine, ali i činjenice da se na području naselja Zavalatica nalazi veliki broj kuća za odmor te apartmana koji tijekom hladijeg dijela godine nisu u upotrebi, a broj žitelja znatno padne.

Sukladno tome dio stanovnika ne plaća račune za javnu uslugu, a što su obvezni Zakonom.

Jedano tako, ističemo da je raniji volumen zajedničkih spremnika (tzv. kontejnera) značajno manji od zbrojenog volumena podijeljenih kanti.

Slike prekrcanih kontejnera te smeće oko njih potkrijepljuju činjenicu da je znatno više proizvedenog otpada nego je prijavljenih korisnika na predmetnoj lokaciji.

Sukladno tome, smatramo da podjelom individualnih spremnika izlazimo u susret korisnicima, a napose iznajmljivačima budući se cijeli postupak znatno pojednostavljuje, odnosno omogućuje se i domaćima i turistima da otpad odvoje na mjestu nastanka.

U kontekstu pitanja gdje će stranci odlagati otpad, odgovor je jednostavan-u kanti svog domaćina.

Važno je istaknuti da su korisnicima s područja Čare i Zavalatice uz račune za lipanj 2023. poslane obavijesti s uputama o lokacijama preuzimanja besplatnih zelenih kanti za miješani otpad (1. i 3. kolovoza u Zavalatici te 8. kolovoza u Čari) te datum kada će zajednički spremnici (kontejneri) biti uklonjeni s javnih površina.

Za stanovnike koji nisu naši korisnici te slijedom toga ne dobijaju račune obavijest je oglašena na oglasnim pločama u Čari i Zavalatici.

Do kraja godine u planu je da na cijelom području Grada Korčule, gdje god je to tehnički moguće, korisnici dobiju kantu za individualni prikup komunalnog otpada.

Tamo gdje nije moguće, korisnici će dobiti čip kartice putem kojih će odlagati otpad putem otpadomjera.

Danas je u tijeku podjela spremnika u Rasohi i Babini, a pripremamo se za podjelu na Vrniku.

U svijetlu prijepora i kritika o otpadu koji se odvojeno prikuplja, a zajedno odlaže napominjemo da to nije odgovornost KTD Hober d.o.o. već je jedinica lokalne samouprave dužna osigurati prostor za izgradnju i stavljanje u funkciju reciklažnog dvorišta.

Grad Korčula zemljište za isto je otkupio, izrađen je projekt, ishođena je građevinska dozvola te se u skoroj budućnosti očekuje rezultat natječaja za financiranje projekta.

Obzirom da je KTD Hober d.o.o. osigurao besplatne spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, ali i vrtne kompostere za bio otpad, vjerujemo da će stavljanjem u funkciju reciklažnog dvorišta te primjenom sustava prikupljanja otpada putem individualnih spremnika na području cijelog Grada Korčule, doći do značajnog smanjenja količine miješanog komunalnog otpada.

Individualizacija sustava gospodarenja otpadom zakonska je, ali i civilizacijska obveza.

 

 

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content