Search
Close this search box.

Zaštita privatnosti

Voditelj zbirke podataka je KTD Hober d.o.o.

KONTAKT:

e-pošta: info@hober.hr

Tel: +385 20711 506

KTD Hober obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima svih korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira korisnike o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito korisnicima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposlenici KTD Hober d.o.o. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?

  • Osnovne osobne podatke (npr. ime i prezime, OIB) i podatke neophodne za komunikaciju (npr. adresa, e-pošta, telefon)
  • Podatke koje prikupljamo putem tzv. kolačića postavljenih u Vaš internet preglednik kao primjerice IP adresa s koje se pristupa internet stranici, vrijeme pristupanja i slično.

Sve informacije o kolačićima dobit ćete pri prvom posjetu internet stranici na temelju kojih možete dati ili uskratiti privolu za upotrebu kolačića koji nisu nužni da bi Internet stranica ispravno funkcionirala. Važno je naglasiti da se postavke kolačića uvijek mogu podesiti u internet pregledniku i da će KTD Hober d.o.o. koristiti podatke dobivene putem kolačića samo na temelju Vašeg pristanka.

Koje su pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka?

U skladu s važećim zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka Vaše osobne podatke možemo obrađivati:

ako ste nam dali suglasnost (koju možete u bilo kojem trenutku opozvati)

  • ako je to potrebno kako bismo mogli ispuniti ugovor s Vama(npr. o trajnom nalogu)
  • ako je obrada nužna u svrhu zaštite legitimnog interesa KTD Hober d.o.o
  • ako to zahtijeva Zakon

Za koje namjene obrađujemo Vaše osobne podatke?

KTD Hober d.o.o. Vaše osobne podatke obrađuje samo za određene i legitimne namjene te ih neće obrađivati ni na koji način koji nije u skladu s tim namjenama.

KTD Hober d.o.o.  na temelju legitimnog interesa ili dobivene suglasnosti može s Vama stupiti u kontakt kroz različite komunikacijske kanale, a kako bi osigurali provođenje osnovne djelatnosti

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše osobne suglasnosti ili temeljem legitimnog interesa, pohranjujemo trajno, odnosno do Vašeg opoziva koji Vam je omogućen u svakom trenutku slanjem e-maila na adresu e-pošte info@hober.hr ili u slučaju prestanka odnosa bez izričitog opoziva, nakon pet godina.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju zakona ili ugovornog odnosa s Vama čuvamo sve dok to propisuje Zakon.

Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo učinkovito i trajno ili ih anonimiziramo, tako da se više ne mogu povezati s određenim pojedincem.

Na koji način štitimo Vaše osobne podatke?

Upotrebljavamo tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili Vaše osobne podatke od ilegalnog ili neovlaštenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili gubitka dijela podataka. Oblikovali smo ih uzimajući u obzir svoju IT infrastrukturu, potencijalni utjecaj na Vašu privatnost i troškove te u skladu s trenutnim tehnološkim standardima i praksom.

Održavanje sigurnosti podataka znači zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti Vaših osobnih podataka:

  • povjerljivost i cjelovitost: Vaši osobni podaci zaštićeni su od neovlaštene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja
  • dostupnost: osigurati ćemo da ovlaštene osobe za obradu podataka imaju pristup Vašim osobnim podacima kada je to potrebno. Naši sigurnosni postupci uključuju: sigurnost pristupa, sigurnosne kopije, praćenje, pregled i održavanje, upravljanje sigurnosnim incidentima i ugovore o povjerljivosti koji se primjenjuju na treće strane.

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Ovisno o namjenama za koje obrađujemo Vaše osobne podatke, primatelje Vaših osobnih podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar KTD Hober d.o.o. :

ovlašteni stalni ili ugovoreni djelatnici

b) Treće ugovorne strane potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti

(npr. tiskara, pošta…)

Treće ugovorne strane zaprimaju Vaše podatke s ciljem realizacije odabranog kanala komunikacije s Vama.

Koje su Vaše mogućnosti i prava u vezi s dostavljenim osobnim podacima?

Pravo na pristup – uvijek nam se možete obratiti na kontakt za zaštitu podataka (pogledajte niže pod: Kome se možete obratiti s pitanjima u vezi Vaših osobnih podataka?) kako biste saznali koje Vaše osobne podatke imamo u bazi i iz kojeg smo ih izvora dobili. U određenim uvjetima imate pravo na prikaz osobnih podatka koje ste nam proslijedili, u najčešće upotrebljavanom strukturiranom strojno čitljivom obliku, kao i pravo poslati osobne podatke bilo kojoj trećoj strani po svom izboru.

Pravo na ispravak – ako u osobnim podacima nađete pogrešku ili ako Vam se čini da podaci nisu potpuni ili točni, možete zatražiti ispravak ili dopunu

Pravo na ograničenje obrade – možete zatražiti ograničenu obradu osobnih podataka (na primjer, dok se provjerava točnost Vaših osobnih podataka)

Pravo na opoziv i brisanje – suglasnost za obradu osobnih podataka možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da se obratite našoj osobi za kontakt zaduženoj za pitanja o zaštiti podataka (pogledajte niže pod: Kome se možete obratiti s pitanjima u vezi Vaših osobnih podataka?). Osim toga od nas možete zatražiti da izbrišemo bilo koje podatke o Vama.

Pravo na žalbu – ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.

Kome se možete obratiti s pitanjima u vezi Vaših osobnih podataka?

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Vinka Lozica, dipl. iur.
Trg 19. travnja 1921. br. 40

Tel: 020/ 711-506
e-mail: pravnik@hober.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka (DPO – Data Protection Officer) neovisan je od voditelja obrade.  Glavni zadatak je da potpuno neovisno omogući primjenu odredbi Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018, drugih zakona na temelju izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade i odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka kojima raspolaže KTD Hober.

Zadaća je Službenik za zaštitu osobnih podataka:
(a) Informiranje i savjetovanje voditelja obrade ili izvršitelja obrade te zaposlenika;
(b) Praćenje poštovanja ove uredbe i nacionalnih zakona u odnosu na zaštitu osobnih podataka,
(c) Praćenje poštovanja raspodjele odgovornosti,
(d) Praćenje poštovanja podizanja svijesti i osposobljavanja osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
(e) Pružanje savjeta, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja;
(f) Suradnja s nadzornim tijelom (Agencijom);
(g) Djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade

 

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content