Search
Close this search box.

Čistoća

Čišćenje i održavanje javnih površina

KTD Hober d.o.o. čisti i održava javne površine te prazni javne koševe za sitni otpad na području MO Žrnovo, MO Žrnovo Postrana, MO Žrnovo Medvinjak, Žrnovska Banja i Vrbovica (prema rasporedu i potrebi), na području MO Čara, na području MO Kneže i MO Račišće (prema rasporedu i po potrebi), na području MO Pupnat (prema rasporedu i po potrebi), te na slijedećim javnim površinama:

 1. Put Sv. Nikole
 2. Stari Grad
 3. Rampada
 4. Plokata
 5. Kovački prolaz
 6. Ulica 22. lipnja 1941.
 7. Pelavi mir
 8. Ulica Hrvatske bratske zajednice
 9. Trg Sv. Justine
 10. Ulica tri sulara
 11. Obala korčulanskih brodograditelja
 12. Obala Vinka Paletina
 13. Šetalište Frana Kršinića
 14. Šetalište Tina Ujevića
 15. Ulica korčulanskih domobrana
 16. Vrnička ulica
 17. Ulica Ante Starčevića
 18. Gradski park i dječje igralište
 19. Put Sv. Antuna
 20. Dubrovačka cesta i Zagradac
 21. Područje oko Pastoralnog centra i Srednje škole Petra Šegedina
 22. Igralište Ferijalni

RAČIŠĆE I KNEŽE

PUPNAT, ČARA, ZAVALATICA

ŽRNOVO

Raspored ČIŠĆENJA

Područje gradskog kotara Stari grad čisti svakodnevno 5 čistača i 2 vrtlara uz dvoje radnika koji prazne big belly kante na području cijelog grada.

Područje gradskog kotara Sv. Antun ima svog čistača kojem po potrebi dolaze u ispomoć čistači i vrtlari iz grada.

MO Žrnovo i MO Čara imaju svoje čistače dok MO Pupnat i Račišće na žalost još uvijek nemaju.

Svakako je u planu zapošljavanje kako bi svaki mjesni odbor imao na raspolaganju svog čistača uz mogućnost ispomoći za potrebe nekih većih manifestacija ili radnih akcija.

Što se tiče opreme, našim radnicima trenutno je na raspolaganju čistilica za javne površine i električno vozilo pomoću kojeg se vrši pražnjenje javnih kantica za sitni otpad te big belly kanti.

Osigurana su sredstva za kupnju samohodnog uličnog čistača na električni pogon te ulične parne čistilice. U tijeku je prikupljanje dokumentacije te se planira pokretanje javne nabave.

INFORMACIJE I REKLAMACIJE

Vlasta Biliš
+385 20 711 506
javnepovrsine@hober.hr

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakoni, propisi, odluke i cjenici koji reguliraju ovu djelatnost.

Odvoz otpada s otoka Vrnika organiziran je u srijedu i subotu te se mole korisnici da svoje spremnike za miješani otpad iznose na unaprijed dogovorene lokacije večer prije, odnosno do 6h ujutro na dan odvoza.
09. srpnja 2024.
Skip to content