Search
Close this search box.

[VRNIK-ODVOZ OTPADA-SEZONA 2024.]

09. srpnja 2024.

Odvoz otpada s otoka Vrnika organiziran je u srijedu i subotu te se mole korisnici da svoje spremnike za miješani otpad iznose na unaprijed dogovorene lokacije večer prije, odnosno do 6h ujutro na dan odvoza.

Na slijedećim lokacijama korisnici mogu ostaviti svoje kante te će iste, po pražnjenju, biti donesene nazad na istu lokaciju:

  1. Prva preza

  2. Mala riva

  3. Riva iza Crkve

  4. Riva pod Križem

  5. Riva ispod Enice

Obzirom da se kante prevoze u više navrata cijela procedura će potrajati najduže do 12h te do tada ispražnjene kante treba ukloniti s gore spomenutih lokacija.

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content