Search
Close this search box.

Javna odvodnja

Skupljanje komunalnih otpadnih voda

Korčula baštini jedan od najstarijih uređenih sustava javne odvodnje na ovoj strani Jadrana.

Modernom odvodnjom upravlja KTD Hober d.o.o. iako je u postupku projektiranja nove aglomeracije planirano da istu preuzme NPKLM d.o.o.

Ovu djelatnost obavljamo na osnovu vodopravne dozvole čije je produljenje obavljeno 2008. godine.
Poslove iz ove djelatnosti obavljaju isti radnici (ovisno o potrebi) kao i za djelatnost odvoza komunalnog otpada, a na raspolaganju im je specijalno vozilo „kanal-jet“.
U okviru ove djelatnosti održavamo dva odvojena sustava javne odvodnje, oba na području Grada (GK Stari Grad i Sv. Antun), te vršimo pražnjenje septičkih jama na području cijelog grada Korčule, cijelog otoka Korčule, a ponekad i šire.

 

Priključak na javnu odvodnju

Postupak za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje, kojeg podnosi vlasnik građevine ili druge nekretnine neposredno Isporučitelju vodne usluge.
Uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju prilaže se:

1. Preslik katastarskog plana u mjerilu 1: 1000, ne stariji od 6 mjeseci od dana predaje zahtjeva za priključenje
2. Posjedovni list izdan od Područnog ureda za katastar, u izvorniku, ne stariji od 6 mjeseci od dana predaje zahtjeva za priključenje
3. Preslik osobne iskaznice, izvatka iz sudskog registra, izvatka iz obrtnog registra, izvatka iz registra udruga ili drugog nadležnog registra, ne stariji od 30 dana od dana predaje zahtjeva za priključenje
4. OIB

INFORMACIJE I REKLAMACIJE

Marko Milat
+385 98 982 6039
tehnicki@hober.hr

ZAKONODAVNI OKVIR

Zakoni, propisi, odluke i cjenici koji reguliraju ovu djelatnost.

Odvoz otpada s otoka Vrnika organiziran je u srijedu i subotu te se mole korisnici da svoje spremnike za miješani otpad iznose na unaprijed dogovorene lokacije večer prije, odnosno do 6h ujutro na dan odvoza.
09. srpnja 2024.

Zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju

Skip to content