Search
Close this search box.

Prednosti uvođenja sustava prikupljanja otpada od vrata do vrata

EKOLOŠKI RAZLOZI

 • smanjenje zauzetog prostora za zajedničke spremnike na ulicama, više mjesta za šetnice, parkirališta…
 • uklanjanje bio i miješanoga otpada s ulica te smanjenje neugodnih mirisa
 • smanjenje učestalosti prolazaka kamiona i lupanja teških kanti prilikom pražnjenja
 • povećanje postotka odvojeno prikupljenoga otpada

ZAKONSKI RAZLOZI

 • Zakon o gospodarenju otpadom obvezuje nas da odvojeno prikupljamo otpad
 • EU zakonodavstvo temelji se na načelu odvojenoga prikupljanja otpada
 • Odluka Grada Korčule o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Korčule u čl. 2 kaže:

“Javna usluga je usluga od općeg interesa i podrazumijeva usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada, jednom godišnje glomaznog otpada na lokaciji obračunskog mjesta korisnika, preuzimanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu te prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi – zbrinjavatelju/oporabitelju otpada.”

TURISTIČKI RAZLOZI

 • suvremeni turizam traži odvojeno prikupljanje otpada (većina naših gostiju to već radi u svojim kućama, za njih je to normalno i jedino prihvatljivo)
 • turisti će prepoznaju i cijenit nastojanja da se na otoku svi brinu za okoliš i zasigurno će im takva ekološka destinacija biti privlačnija
 • Korčula kao turistički orijentiran otok tijekom ljetnih mjeseci suočava se sa znatnim povećanjem količina otpada te se s njima mora postupati planski

FINANCIJSKI RAZLOZI

 • smanjenje troškova odvoza otpada
 • smanjenje miješanoga komunalnog otpada znači i smanjenje troškova zbrinjavanja otpada na odlagalištu Kokojevica
 • sprečavanje troškova zbrinjavanja korisnih sirovina (papir, staklo, plastika, bio otpad i sl.) koje se može oporabiti na otoku

Hijerarhija gospodarenja i postupanja s otpadom – PRAVILO  3R – Reduce, reuse, recycle

3R – Smanjiti, ponovo iskoristiti, reciklirati

 • Reducirajte/smanjite nepotrebnu potrošnju i time spriječite nastanak nove generacije otpada.
 • Ponovno iskoristite svaki predmet koji možete ili ga proslijedite osobi ili ustanovi koja ga može iskoristiti.
 • Reciklirajte ono što ostaje kao otpad, a bacajte u smeće samo ono što ne možemo reciklirati

Uvijek imajte na umu redosljed važnosti pravila 3R:

 1. REDUCIRATI/SMANJITI nastanak nove generacije otpada. Idealno bi bilo kada bi toliko smanjli / reducirali potrošnju i nastajanje otpada da nemamo otpada za recikliranje.
 2. kružni koncept u ciklusu RECIKLIRANJA-kako bi taj ciklus činio zaokruženu cjelinu, stvari i predmeti koje odlažete za recikliranje moraju vam se vratiti. Prilikom kupovine uvijek potražite proizvode koji su reciklirani, u suprotnome vi zapravo ne reciklirate.

Recikliranjem štedimo energiju, prostor za odlaganje otpada i prirodne resurse!

Recikliranje kod kuće zahtjeva vrlo malo vremena, a pruža značajnu korist za ljude i okoliš!

Potrebno je da svatko od nas pridonosi na svoj način kako bismo postigli što veći postotak odvojenog otpada.

Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada je pravi način na koji individualno možemo mijenjati stvari lokalno i globalno.

 

Niz je postupaka kojima i vi možete doprinijeti smanjenju količine otpada:

Reducirajte/smanjite potrošnju i nastajanje otpada:

 • Kupujte samo one stvari koje vam zaista potrebne, dobro razmislite pri svakoj kupovini da li su vam sve te stvari koje želite kupiti zaista potrebne
 • Koristite ponovo iskoristive platnene vrećice i posude kada odlazite u kupovinu ili putujete
 • Izaberite proizvode koji su u povratnoj ambalaži ili koji su ponovo iskoristivi
 • Izbjegavajte artikle koji su zasebno pakirani, za gotovu hranu ponesite vlastite posude kako biste izbjegli korištenje jednokratnih plastičnih
 • Izbjegavajte flaširanu vodu, zato što je skuplja i zato što njenom konzumacijom generiramo velike količine plastičnog otpada. Na posao, u školu i u vrtić ili izlet ponesite vodu u vlastitim bocama, koje možete ponovno napuniti. Voda je zdravija ako ju držite u staklenoj ili aluminijsko boci, a takve boce mogu se trajno koristiti
 • Smanjite količinu otpadnog papira tako da printate obostrano
 • Poklonite drugome stvari koje više ne želite, umjesto da ih bacite
 • Zalijepite na poštanski sandučić oznaku da ne želite primati neželjenu poštu, npr. reklamne letke, na taj način smanjujemo količinu otpadnog papira
 • Kupujte netoksične proizvode i višenamjenska sredstva za čiščenje kako bismo reducirali količinu opasnog otpada i manje zagađivali okoliš

Izjavu o načinu korištenja javne usluge preuzmite ovdje.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content