Search
Close this search box.

Proširenje groblja u Čari

16. kolovoza 2023.

Obavještavamo Vas da KTD Hober d.o.o. pokreće postupak proširenja groblja u Čari.
Kako bi mogli pristupiti izradi projektne dokumentacije potrebno je formirati konačnu listu zainteresiranih za nova grobna mjesta.
Ukoliko ste zainteresirani za novu grobnicu, molimo da svoj interes prijavite pozivom na telefonski broj 0201711506, putem mail adrese javnepovrsine@hober.hr ili osobno, dolaskom u ured KTD Hober d.o.o. na Plokati, Trg 19. travnja 1921.. br. 40 u Korčuli.
Sve one koji su se vei ranije prijavili, a zbog proteka vremena od prijave, također pozivamo da na isti nadin provjere da li je njihova prijava zaprimljena.
Prijave će se zaprimati do 30. rujna 2023.godine. Nakon ovog datuma formirat će se konačna lista zainteresiranih, te sukladno tome izraditi konačno projektno rješenje.

Groblje Čara obavijest

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content