Search
Close this search box.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE 5 IZVRŠITELJA_ICA

04. travnja 2024.

KTD-a Hober d.o.o. dana 4. travnja 2024. godine raspisuje natječaj  za prijam uradni odnos za obavljanje sezonskih poslova: LUČKI PRIVEZIVAČ / RADNIK NA PARKINGU (M/Ž)

5 IZVRŠITELJA/ICE

Rok za prijavu: 15 dana od dana objave natječaja

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

KTD Hober d.o.o., Plokata 19. travnja 1921. br. 40., 20260 Korčula

s naznakom „Za natječaj lučki privezivač/radnik na parkingu -Ne otvaraj“, u roku od 15 dana od dana objave na web stranicama Društva(www.hober.hr) i Grada Korčule(www.korcula.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju uvjete natječaja, obaviti će se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KTD Hober d.o.o. kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Uvjete, opis poslova i puni tekst natječaja pronađite na slijedećoj poveznici:

Natječaj-za-lučkog-privezivača 04.2024.

Komunalno trgovačko društvo “Hober”
društvo sa ograničenom odgovornošću
Trg Plokata 19. travnja 1921. br. 40.
20260 Korčula

MB: 3057186
OIB: 90015801532
IBAN: HR9624070001100039532
OTP banka Hrvatska d.d.

Skip to content