Search
Close this search box.

Novosti

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva i Grada Korčule.
17. veljače 2023.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva i Grada Korčule.
02. lipnja 2022.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva i Grada Korčule.
19. svibnja 2022.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva i Grada Korčule.
28. travnja 2022.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O. PLOKATA 19. TRAVNJA 1921. BR.40. 20260 KORČULA Broj: 700-120/21-1   Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od 2. lipnja 2014. godine, direktor KTD-a Hober dana 14. lipnja 2021. raspisuje N A T J E Č A J za prijam u radni odnos za obavljanje […]

14. lipnja 2021.
Skip to content